09128364675
لیست مطالب
disible comments plugin

غیر فعال کردن نظرات با افزونه

غیرفعال کردن نظرات - در حالی که نظرات یک راه مناسب و عالی برای ارتباط با بازدیدکنندگان سایت هستند، برخی از صاحبان وبسایت نمی خواهند اجازه دهند نظراتی از سمت کاربران در سایتشان ثبت شود. وردپرس،کار ما را برای اینکار ...